R1’s Academy presents: James Bay in the Live Lounge

R1’s Academy presents: James Bay in the Live Lounge at Swansea Grand Theatre

Wednesday 23rd May

  • Venue/Location: Swansea Grand Theatre, Swansea
  • Doors: 12:00 till 13:00 (Last entry: 12:00)
  • Min Age: 16
  • Join DJ Clara Amfo for a very special Live Lounge performance by Brit Award winner and Grammy nominee James Bay.

This event has already happened!
This event occurred in May 2018. If you're looking for a upcoming event, try the links below:
View more events.

Who's Going to This?

Lineup and Details for R1’s Academy presents: James Bay in the Live Lounge

R1’s Academy presents: James Bay in the Live Lounge

Join DJ Clara Amfo for a very special Live Lounge performance by Brit Award winner and Grammy nominee James Bay.

Registration for each event will begin 15 minutes before the last entry time so please arrive on time. Please be aware that the BBC may issue more tickets than there are available spaces as not everyone who requests a ticket will always go on to use that ticket, and we want to ensure that all available spaces will be filled so we will be operating first come first served basis. For more information see our T & C’s at www.bbc.co.uk/radio1/academy

#R1Academy

------------------------------------------------------------------

Academi R1 yn cyflwyno: James Bay yn y Live Lounge

Ymunwch â'r DJ Clara Amfo am berfformiad Live Lounge arbennig iawn gan James Bay, sydd wedi ennill Gwobr Brit ac wedi’i enwebu am Wobr Grammy.

Bydd cofrestru ar gyfer pob digwyddiad yn dechrau 15 munud cyn yr amser terfynol ar gyfer mynediad, felly cofiwch gyrraedd mewn da bryd. Cofiwch y gall y BBC gyhoeddi mwy o docynnau na faint o lefydd sydd ar gael oherwydd fydd pawb sy’n cael tocyn ddim bob tro’n defnyddio’r tocyn hwnnw, ac rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr bod y lle’n llawn, felly byddwn yn gweithredu ar sail y cyntaf i’r felin. I gael rhagor o wybodaeth gweler ein Telerau ac Amodau yn www.bbc.co.uk/radio1/academy

#R1Academy

Artist Information

James Bay

James Bay

Venue Information

Swansea Grand Theatre
Singleton Street
Swansea
SA1 3QJ

Phone: 01792 475715

Music Genres

Pop, Rock, Soul

The event information, content and images shown have been provided by the event promoter. If you wish to report an issue with this event please click here: Report issue with event

View R1’s Academy presents: James Bay in the Live Lounge on Skiddle.com
View Swansea Grand Theatre on Skiddle.com

Back to Top ↑